Contoh Surat Perjanjian

Surat perjanjian merupakan  perjanjian formal diantara dua orang individu atau dua pihak badan organisasi,agensi yang  berlainan. Fungsi surat perjanjian adalah untuk memeterai perjanjian yang melibatkan urusan kerja untuk menyewa,berkerja,membeli atau pinjaman wang.  Apabila kata putus dicapai dan menandatangani perjanjian,surat perjanjian tersebut akan berfungsi sebagai kontrak perjanjian antara dua pihak. Walau bagaimana pun,surat perjanjian tidak biasa digunakan untuk projek-projek yang berskala besar. Beberapa contoh surat perjanjian buat tatapan.

Surat perjanjian kerjasama  

Surat perjanjian kerjasama  adalah satu perjanjian bertulis di antara satu atau dua pihak. Biasanya, pihak  yang terlibat ini adalah peserta dalam projek atau aktiviti yang biasanya memerlukan pengumpulan sumber untuk mencapai matlamat tertentu. Sebagai contoh,dua eksekutif perniagaan terkemuka telah bersetuju untuk bekerjasama dalam rancangan untuk manaik taraf semula pusat bandar atau luar bandar .  Atau bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian antara perkerja. Apa jua tujuan,penciptaan surat kerjasama ia adalah untuk kebaikan diantara pihak yang terbabit

http://www.scribd.com/doc/17891123/PERJANJIAN-KERJASAMA

Surat  Perjanjian kerja

Perjanjian kerja adalah surat tawaran kerja  yang menawarkan untuk melantik anda  sebagai perkerja. Berfungsi sebagai surat yang menyatakan terma kontrak kerja. Setelah anda bersetuju dan menandatangani surat tersebut, anda akan terikat dengan terma kontrak yang ditetapkan  .

http://www.afiffuddin.com/tips-kerjaya/contoh-surat-kerja-contoh-surat-tawaran-kerja

Surat Perjanjian Sewa Rumah/Kedai

Perjanjian sewa rumah merupakan satu perjanjian antara tuan tanah dan penyewa. Perjanjian tersebut perlu mengemukakan terma dan persetujuan antara pihak yang terbabit.  sewaan adalah agak piawai tetapi perlu sentiasa merangkumi klausa untuk sewa bulanan, sewa tarikh adalah kerana, tempoh pajakan, tanggungjawab penyewa dan tuan tanah dan bagi mana-mana fasal yang tidak diikuti.

http://www.scribd.com/doc/57579058/surat-perjanjian-rumah

Surat perjanjian hutang

Surat perjanjian  bertulis untuk membayar hutang yang dipanggil “surat  janji.” ditulis atau disediakan oleh institusi peguam, bank atau pemberi pinjaman. Walau bagaimanapun, individu persendirian boleh menulis surat perjanjian hutang  mereka sendiri yang dianggap sah di sisi undang-undang selagi merangkumi maklumat yang diperlukan .

http://www.docstoc.com/docs/30295621/SURAT-PERJANJIAN-HUTANG-PIUTANG

http://www.bicarajutawan.com/forum/t15157/

Surat perjanjian jual beli kereta

Apabila anda membeli atau menjual kereta  secara   terus  dan bukannya melalui wakil jualan, anda harus  menulis surat  perjanjian jual beli. Terma syarat perjanjian mungkin berbeza mengikut negara dan negeri, jadi pastikan anda untuk memeriksa dengan Jabatan Kenderaan Bermotor bagi negeri di mana kereta itu didaftarkan.

http://www.scribd.com/doc/44812733/Surat-Perjanjian-Jual-Beli-Kereta

Published by

Razlan

Motivated by self employed inner sense and think positive is my abilities.

7 thoughts on “Contoh Surat Perjanjian”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.