Panduan Asas Temuduga

kita sedia maklum bahawa  asas tatatertib memainkan peranan yang penting dalam proses temuduga ,ia merupakan asas bagi anda menghadapi peringkat yang seterusnya dalam urusan memohon jawatan didalam sektor kerajaan mahupun swasta .Contoh resume

Menghadiri temuduga tanpa  memikirkan asas tatatertib ,adalah satu kerugian yang besar jika  anda memohon disektor kerajaan,pemohon pekerjaan sektor kerajaan harus mengetahuai bahawa sektor kerajaan sangat menitikberatkan nilai-nilai kendiri yang tinggi ,pemohon harus mempunyai nilai-nilai positif yang tinggi jika pemohon meletakkan harapan yang agak tinggi untuk berkhidmat disektor kerajaan.


Video Panduan Temuduga