post

Menangani tekanan menjelang peperiksaan

Menangani tekanan sewaktu peperiksaan ┬ámerupakan saat getir bagi pelajar yang telah lama membuat persiapan dengan bersungguh-sungguh sehingga tibanya musim peperiksaan,jika anda memandang mudah akan perasaan gemuruh sewaktu peperiksaan ,anda mungkin tersilap kerana ada sesetengah pelajar pintar gagal didalam peperiksaan hanya disebabkan gagal mengawal perasaan gemuruh dan ditambah pula jika anda tidak membuat ulangkaji sendiri. Contoh […]