Tips Temuduga – Kerajaan Negeri

Keghairahan mengejar kerjaya haruslah disusuli dengan minat dan usaha yang berterusan. Memohon kerja kerajaan hari ini merupakan perkara lazim jika ingin mempunyai kehidupan yang bermakna menurut kata-kata meraka yang  inginkan jawatan dalam kerajaan. Insentif yang pelbagai dan kemudahan bagi kakitangan kerajaan menguatkan lagi firasat meraka untuk terus memohon bidang kerjaya kerajaan. Namun,terdapat perbezaan antara temuduga kerajaan persekutuan dan negeri yang harus pemohon beri  perhatian .

Lazimnya,temuduga yang dijalankan untuk kerajaan persekutuan adalah untuk menempatkan pemohon di serata kerajaan negara malaysia termasuklah sabah dan sarawak. Manakala bagi temuduga yang oleh dijalankan kerajaan negeri adalah khas penjawat kerajaan di sebuah negeri sahaja.

Persoalan yang utama bagi perbezaan yang paling ketara dalam temuduga kerajaan persekutuan dan negeri adalah bagaimanakah bentuk soalan temuduga yang akan diajukan kepada pemohon. Berikut tips menghadapi temuduga kerajaan;

  • Tatacara temuduga yang sama ,formal dan harus menepati tatacara pakaian dan juga adab.
  • Datang awal sekurang-kurangnya 15 minit ,pastikan semua dokumen lengkap diisi dan salinan yang disahkan.
  • Dengar arahan pegawai pemeriksaan dengan teliti.

Tips soalan temuduga

Kerajaan persekutuan

Kerajaan Negeri

  • Perkenalkan diri anda (Contoh tell me about yourself)
  • Apa yang anda tahu tentang jawatan ini.
  • Nama ketua agensi ini spt  Ydp,Yab,dato
  • Proses jawatan
  • soalan umum dan semasa

Walaupun beza diantara kerajaan persekutuan dan negeri tidaklah ketara,pemohon tidak seharusnya leka. Lakukan kajian tentang visi,misi dan objektif  jawatan . Perolehi maklumat selengkapnya tentang agensi tersebut.