5 langkah menghadapi temuduga

Menghadapi temuduga sewaktu dunia sedang mengalami kegoyahan ekonomi dan persaingan yang tinggi mungkin akan menyebabkan anda hilang kawalan diri , walaupun anda mempunyai etika yang tinggi seperti bersalaman dengan penemuduga serta eye contact (hubungan mata) dan kawalan ton suara mungkin tidak mencukupi  lagi kini . Anda perlu menyiapkan diri dengan penyiapan surat permohonan yang telus  dan resume yang menyakinkan . Selain itu, anda juga harus menjalankan kajian ke atas agensi tersebut dan mempamerkan gambaran keyakinan diri yang tinggi dan boleh menjawab persoalan penemuduga secara tepat dan cepat.

Walaupun tiada sesiapa pun boleh meneka jenis soalan yang bakal menyusul , anda boleh membuat perumpamaan soalan tersebut menggunakan tips ini:

Perkenalkan diri  anda 

  • Anda harus mulakan dengan maklumat yang terperinci bermula dengan nama penuh ,kelayakan, sijil , pengalaman kerja ,sebab mencari kerja , pengenalan ini harus diakhiri dengan masa kurang dari 5 minit .
Sebab berhenti kerja 
  • Untuk menggunakan kemahiran yang ada pada saya dan berkerja di dalam persekitaran yang berdaya saing .
Beri sebab kenapa kami perlu ambil anda berkerja dengan kami 
  • Kelayakan saya mencukupi syarat dan pengalaman kerja akan menjadi aset syarikat kelak
Pernahkah anda menghadapi kesukaran  dengan rakan sekerja atau pihak atasan 
  • Ya,bagi yang suka membebankan rakan sekerja lain  bagi menyelesaikan kerjanya dan meletakkan kesalahan pada orang lain.
Bagaimana anda menguruskan tekanan ditempat kerja 
  • Pengalaman kerja yang lama membantu saya menyerap tekanan kerja
Membuat persedian  menghadapi temuduga merupakan salah satu tangga membina kerjaya yang dinamik selaras minda yang sentiasa bersedia menghadapi cabaran hidup. Menghadapi temuduga yang kerap juga membantu anda   membina keyakinan diri dan persedian terhadap temuduga di masa hadapan. Contoh Surat Rasmi