Contoh Surat Permohonan Pertukaran Tempat Kerja

Contoh Surat Permohonan Pertukaran Tempat Kerja. Memohon pertukaran tempat kerja boleh menjadi satu tugas yang sukar jika permohonan tersebut ditolak. Adapun permohonan pertukaran tempat kerja boleh menjadi satu perkara yang mudah apabila ada persetujuan untuk pertukaran suka sama suka diantara pemohon. Terdapat situasi yang memerlukan penggunaan Surat Permohonan Pertukaran Tempat Kerja contohnya guru ingin bertukar […]