Contoh Resume Pembantu Meteorologi

Ahli meteorologi juga dikenali sebagai pengkaji cuaca atau peramal cuaca yang membuat kajian tentang cuaca. Meraka yang bekerja didalam jurusan ini membekalkan maklumat terkini tentang butiran minit iklim cuaca di negara ini. Penting bagi meraka untuk menyatakan maklumat berkaitan untuk memastikan resume meraka berketrampilan kelak sewaktu ditemuduga .

 

Muat Turun : Contoh Resume Pembantu Meteorologi C17

 

pembantu meteorologi c17