post

Bagaimana menangani buli di tempat kerja

Hampir semua tempat kerja diserata dunia menghadapi isu buli diantara perkerja dan pihak atasan yang mengakibatkan berlakunya kesan trauma yang berpanjangan. Kesan buli yang berterusan juga sudah pasti akan menurunkan produktiviti dan juga terjejasnya kesihatan si mangsa buli. Malaysia juga termasuk diantara kategori negara yang mempunyai kaki-kaki buli yang termasuk daripada pelajar,perkerja mahupun orang awam. […]