Exam online memasuki perkhidmatan awam (PSEE) Pembantu Pembangunan Masyarakat S19

Peperiksaan untuk jawatan Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S19 biasanya terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian A adalah peperiksaan bertulis yang menguji pengetahuan asas dalam bidang pembangunan masyarakat seperti kesihatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Terdapat beberapa topik yang biasanya diuji seperti undang-undang dan peraturan berkaitan pembangunan masyarakat, kemahiran pengurusan, perancangan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

Bahagian B adalah peperiksaan amali yang menguji kebolehan calon dalam melaksanakan tugas-tugas pembantu pembangunan masyarakat. Calon akan diberikan tugasan untuk melaksanakan program pembangunan masyarakat di kawasan atau daerah yang ditetapkan dan perlu melaporkan hasil pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, terdapat juga peperiksaan temuduga yang dijalankan bagi menilai kebolehan calon dalam berkomunikasi, berfikir secara kritis, serta sikap dan personaliti yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat.

Untuk menyediakan diri dalam menghadapi peperiksaan Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S19, calon sepatutnya mengkaji semula ilmu-ilmu dan kemahiran berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Ia juga disyorkan untuk membaca buku-buku dan bahan rujukan berkaitan dengan pembangunan masyarakat serta memantapkan kemahiran menulis dan berkomunikasi.

Published by

Razlan

Motivated by self employed inner sense and think positive is my abilities.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.