langkah-langkah untuk menulis surat rayuan bagi mengurangkan hukuman tatatertib kerana digantung selama satu semester

Berikut ialah langkah-langkah untuk menulis surat rayuan bagi mengurangkan hukuman tatatertib kerana digantung selama satu semester:

Mulakan dengan penghormatan rasmi, memanggil jawatankuasa disiplin dengan nama.

Mulakan surat dengan mengakui kesilapan anda dan menyatakan kekesalan anda atas tindakan anda.

Berikan penjelasan ringkas tentang situasi yang membawa kepada hukuman disiplin anda, bertanggungjawab ke atas tingkah laku anda.

Terangkan mengapa penggantungan selama satu semester akan memberi kesan yang signifikan terhadap kemajuan akademik anda dan prospek kerjaya masa depan.

Gariskan langkah-langkah yang telah anda ambil untuk belajar daripada kesilapan anda dan untuk menebus kelakuan anda.

Minta jawatankuasa tatatertib mempertimbangkan untuk mengurangkan hukuman anda, menyatakan kesediaan anda untuk menerima bentuk tindakan tatatertib alternatif.

Berikan bukti komitmen anda untuk memperbaiki tingkah laku anda, seperti menjalani kaunseling, menghadiri bengkel atau seminar, atau mengambil bahagian dalam khidmat masyarakat.

Tutup surat itu dengan mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa atas masa dan pertimbangan mereka dan menyatakan harapan anda untuk penyelesaian positif kepada rayuan itu.

Berikan maklumat hubungan anda dan jemput jawatankuasa untuk menghubungi anda jika mereka memerlukan sebarang maklumat atau penjelasan tambahan.

Ingat memeriksa kesalahan surat sebelum menghantarnya untuk memastikan ia bebas ralat dan profesional.

 

[Nama Jawatankuasa Disiplin] yang dihormati,

Saya menulis surat rayuan ini untuk menyatakan kekesalan saya yang mendalam atas tindakan saya dan memohon pengurangan hukuman tatatertib iaitu digantung selama satu semester. Saya faham bahawa tingkah laku saya tidak boleh diterima, dan saya bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat daripada tindakan saya.

Saya sedar bahawa tindakan saya melanggar peraturan dan peraturan sekolah, dan saya mengakui betapa teruknya keadaan itu. Walau bagaimanapun, saya ingin memohon kelonggaran kerana saya komited untuk belajar daripada kesilapan saya dan menebus kelakuan saya.

Saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan saya dan berusaha ikhlas untuk membetulkan keadaan. Saya bersedia untuk menjalani kaunseling, menghadiri bengkel atau seminar, dan menyertai sebarang aktiviti lain yang akan membantu saya memperbaiki tingkah laku saya.

Saya dengan rendah hati memohon agar jawatankuasa disiplin mempertimbangkan untuk mengurangkan hukuman saya, kerana penggantungan selama satu semester akan memberi kesan yang besar kepada kemajuan akademik saya dan prospek kerjaya masa depan. Saya bersedia menerima sebarang bentuk tindakan tatatertib alternatif yang difikirkan sesuai oleh jawatankuasa.

Saya ingin memberi jaminan kepada jawatankuasa bahawa saya komited untuk mengubah tingkah laku saya dan membuat pindaan yang diperlukan untuk tindakan saya. Saya berharap anda akan mengambil kira rayuan saya dan memberi saya peluang kedua untuk meneruskan pendidikan saya.

Terima kasih kerana meluangkan masa untuk membaca rayuan saya. Saya berharap untuk mendengar daripada anda tidak lama lagi.

Yang ikhlas,

[Nama awak

Published by

Razlan

Motivated by self employed inner sense and think positive is my abilities.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.