Contoh Surat Pertukaran Kelas Tingkatan 4

Surat memohon penukaran kelas dari tingkatan 4  adalah bagi memenuhi permintaan ramai pengunjung terkini. Diharapkan contoh surat mohon pertukaran kelas ini akan sedikit sebanyak membantu meraka untuk berpindah ke kelas yang lain.

 

Kepada
Tuan Pengetua
(Nama Sekolah)
(Alamat)

Tuan,

Saya adalah pelajar kelas ____________ di sekolah tuan pengetua . Saya terasa amat terhutang budi sekiranya pengetua mengizinkan saya untuk menukar kelas dari kelas _____________kepada kelas _________.yang mana akan sangat membantu saya.

Saya mempunyai ramai sahabat di kelas_______. Meraka tinggal berdekatan dengan tempat tinggal saya. Jika saya ditukarkan ke kelas __________, kami dapat menjalankan kumpulan belajar bersama-sama. Cara ini akan membantu saya mendapat keputusan yang lebih baik didalam pencapaian saya kelak. Saya yakin yang tuan pengetua akan membenarkan saya untuk menukar kelas ini.

Sekian,terima kasih

Yang Benar

,
(Nama Anda)
(Kelas)

Contoh Lain Surat Pindah Kelas

Pindah Kelas

Download : Contoh Surat Pertukaran Kelas Sains To Kelas Akaun