post

Contoh Surat Permohonan Pertukaran Tempat Kerja

Memohon pertukaran tempat kerja boleh menjadi satu tugas yang sukar jika permohonan tersebut ditolak. Adapun permohonan pertukaran tempat kerja boleh menjadi   satu perkara yang mudah apabila ada persetujuan untuk pertukaran  suka sama suka diantara pemohon. Terdapat situasi yang memerlukan penggunaan Surat Permohonan Pertukaran Tempat Kerja contohnya ;  Muat turun:  Contoh Surat Mohon Tukar Tempat Kerja