Contoh Surat Rayuan Penangguhan Bayaran Yuran Semester

Kegagalan membayar yuran semester adalah satu kesulitan yang mampu mencicirkan anda dari pengajian . Baik dari segi etika dan juga bukti yang boleh menyusahkan anda pada masa hadapan. Memohon tangguhan pembayaran adalah satu cara sebagai ikhtiar agar  anda dapat meneruskan pengajian dengan hati yang senang.

Surat rayuan ini khas bagi meraka  yang mencari ,khas bagi pengkomen pada entri surat rayuan .

Muat Turun:  Surat Rayuan Penangguhan Bayaran Yuran Semester

Contoh Surat Rayuan – Politeknik & Universiti

Entri ini khas bagi pemohon di dalam komen http://contohresume.com/contoh-surat-rasmi-rayuan/732/ ,semoga contoh ini menjadi panduan bagi anda yang mencari. Walaupun masih ada kesilapan ,saya hanya mengharapkan ia dapat membantu .

Muat turun:  Contoh Surat Rayuan – Politeknik & Universiti

Contoh Surat Kebenaran

Surat kebenaran adalah surat yang memberi kuasa atau kebenaran kepada pihak yang tertentu  untuk melakukan sesuatu dibawah keizinan anda.  Permulaan yang baik untuk menulis surat kebenaran hendaklah bermula dengan perkataan yang sesuai seperti “Adalah dengan ini saya …………membenarkan ” bermaksud  memberi  kebenaran penuh untuk tujuan tertentu.

Memohon kebenaran atau memberi kebenaran adalah satu perkara yang penting,tetapi anda hendaklah memastikan format  surat tersebut menepati piawai yang  ditetapkan dan memastikan ia mudah difahami oleh pembaca anda.

  • Surat kebenaran haruslah mempunyai tandatangan asal yang tidak mempunyai sekatan,syarat dan perjanjian.
  • Surat kebenaran juga harus dicop dan disahihkan oleh pegawai atau pihak berkuasa yang terlibat untuk mensahihkan kebenaran surat tersebut.
  • Surat tersebut harus menerangkan secara terperinci tentang tujuan khusus surat itu dikeluarkan,contohnya;lawatan sambil belajar zoo negara. Anda juga harus letakkan tarikh dan lokasi aktiviti tersebut.

Contoh Surat Kebenaran Ibubapa

surat kebenaran

Contoh Surat Makluman

Majikan atau organisasi  anda telah mengadakan sebuah program atau aktiviti,anda perlu memastikan pelanggan serta pihak yang berkaitan tahu mengenainya . Cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah menghantar surat makluman . Untuk mendapatkan perhatian pihak yang terbabit, surat anda haruslah menarik perhatian dan berinformasi untuk membuatkan meraka ingin membacanya.
Contoh Surat Makluman

contoh surat makluman

Contoh Surat Perjanjian

Surat perjanjian merupakan  perjanjian formal diantara dua orang individu atau dua pihak badan organisasi,agensi yang  berlainan. Fungsi surat perjanjian adalah untuk memeterai perjanjian yang melibatkan urusan kerja untuk menyewa,berkerja,membeli atau pinjaman wang.  Apabila kata putus dicapai dan menandatangani perjanjian,surat perjanjian tersebut akan berfungsi sebagai kontrak perjanjian antara dua pihak. Walau bagaimana pun,surat perjanjian tidak biasa digunakan untuk projek-projek yang berskala besar. Beberapa contoh surat perjanjian buat tatapan.

Surat perjanjian kerjasama  

Surat perjanjian kerjasama  adalah satu perjanjian bertulis di antara satu atau dua pihak. Biasanya, pihak  yang terlibat ini adalah peserta dalam projek atau aktiviti yang biasanya memerlukan pengumpulan sumber untuk mencapai matlamat tertentu. Sebagai contoh,dua eksekutif perniagaan terkemuka telah bersetuju untuk bekerjasama dalam rancangan untuk manaik taraf semula pusat bandar atau luar bandar .  Atau bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian antara perkerja. Apa jua tujuan,penciptaan surat kerjasama ia adalah untuk kebaikan diantara pihak yang terbabit

http://www.scribd.com/doc/17891123/PERJANJIAN-KERJASAMA

Surat  Perjanjian kerja

Perjanjian kerja adalah surat tawaran kerja  yang menawarkan untuk melantik anda  sebagai perkerja. Berfungsi sebagai surat yang menyatakan terma kontrak kerja. Setelah anda bersetuju dan menandatangani surat tersebut, anda akan terikat dengan terma kontrak yang ditetapkan  .

http://www.afiffuddin.com/tips-kerjaya/contoh-surat-kerja-contoh-surat-tawaran-kerja

Surat Perjanjian Sewa Rumah/Kedai

Perjanjian sewa rumah merupakan satu perjanjian antara tuan tanah dan penyewa. Perjanjian tersebut perlu mengemukakan terma dan persetujuan antara pihak yang terbabit.  sewaan adalah agak piawai tetapi perlu sentiasa merangkumi klausa untuk sewa bulanan, sewa tarikh adalah kerana, tempoh pajakan, tanggungjawab penyewa dan tuan tanah dan bagi mana-mana fasal yang tidak diikuti.

http://www.scribd.com/doc/57579058/surat-perjanjian-rumah

Surat perjanjian hutang

Surat perjanjian  bertulis untuk membayar hutang yang dipanggil “surat  janji.” ditulis atau disediakan oleh institusi peguam, bank atau pemberi pinjaman. Walau bagaimanapun, individu persendirian boleh menulis surat perjanjian hutang  mereka sendiri yang dianggap sah di sisi undang-undang selagi merangkumi maklumat yang diperlukan .

http://www.docstoc.com/docs/30295621/SURAT-PERJANJIAN-HUTANG-PIUTANG

http://www.bicarajutawan.com/forum/t15157/

Surat perjanjian jual beli kereta

Apabila anda membeli atau menjual kereta  secara   terus  dan bukannya melalui wakil jualan, anda harus  menulis surat  perjanjian jual beli. Terma syarat perjanjian mungkin berbeza mengikut negara dan negeri, jadi pastikan anda untuk memeriksa dengan Jabatan Kenderaan Bermotor bagi negeri di mana kereta itu didaftarkan.

http://www.scribd.com/doc/44812733/Surat-Perjanjian-Jual-Beli-Kereta