Cara Menulis Resume Yang Berkesan

Seringkali apabila anda ingin memohon jawatan majikan akan meminta resume. Tahukah anda komponen mudah ini didalam resume akan mudahkan anda untuk lulus.

Kemahiran keras dan kemahiran lembut 

Pada dasarnya anda boleh dapati dengan mudah apabila anda menggunakan peribahasa english hard skill and soft skill. Disitu anda akan dapat jawapan panjang lebar.

Apa yang dimaksudkan dengan hard skill dan soft skill ini ialah Ianya kelihatan sama tetapi berlainan fungsi. Berikut adalah keterangan ringkas.

Soft skill / kemahiran lembut

Kemahiran ini berdasarkan peningkatan personaliti anda sepanjang hidup. Ianya seperti kemahiran membahagikan masa, mendengar arahan ,berkomunikasi secara berdepan dengan situasi yang berlaku dihadapan anda.

Kemahiran keras/ hard skill

Ianya adalah kemahiran yang perlu dipelajari untuk menggunakannya. Kemahiran ini perlukan satu jangka masa untuk memilikinya. Contoh mudah kemahiran ini adalah seperti operasi mesin, membaiki peralatan elektrik , menggunakan program komputer dan sebagainya.

Berikut adalah beberapa contoh set kemahiran yang boleh anda rujuk sebagai panduan:

Hard skill

Pengurusan Data

Program Pengaturacara Adobe Suit

Pmbangunan Perisaian komputer Dan Mobile

Pengurusan Sistem Penyimpanan Data 

Soft Skill

Integriti

Bergerak Berkumpulan

Penyelesai Masalah

Kreativiti

Mudah Sesuaikan Diri

Sanggup Belajar

 

Bila dan bagaimana menggunakan skil skill ini

Anda boleh letakkan atau gabungkan kemahiran pada deskripsi tugas atau objektif utama resume. Selain itu anda boleh letakkan di bahagian seksyen skill @ kemahiran .

Gunakan kreativiti anda untuk mengarap skill yang menarik perhatian. Ambil perhatian pengalaman lalu seperti perkerjaan lampau untuk dijadikan rujukan kerja berkaitan.

Rujuk Template Contoh Resume Di sini…

Contoh Soalan ujian psikometrik pembantu pembangunan masyarakat

 • Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat?
 • Bagaimana Anda mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan Anda?
 • Bagaimana Anda bekerja dalam tim?
 • Apa pendekatan Anda dalam membangun hubungan dengan masyarakat?
 • Sebutkan pengalaman Anda dalam mengembangkan program atau projek untuk masyarakat.
 • Bagaimana Anda mengukur keberhasilan program atau projek yang Anda kerjakan?
 • Bagaimana Anda memastikan program atau proyek yang Anda kerjakan memberikan manfaat bagi masyarakat?
 • Bagaimana Anda menjalin hubungan kerja yang baik dengan atasan dan rekan kerja?
 • Bagaimana Anda mengelola waktu Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda dengan efektif?
 • Bagaimana Anda menghadapi tekanan dan deadline yang ketat dalam pekerjaan Anda?
 • Apa yang membuat Anda merasa berhasil dalam pekerjaan Anda sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat?
 • Bagaimana Anda menangani konflik yang mungkin muncul dalam interaksi dengan masyarakat?
 • Bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk terus bekerja keras dan berkomitmen dalam pekerjaan Anda?
 • Apa yang membuat Anda merasa sulit dalam pekerjaan sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat, dan bagaimana Anda mengatasi hal tersebut?
 • Apa strategi Anda dalam memberikan penerangan atau pelatihan kepada masyarakat?
 • Bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan dalam situasi atau kondisi yang tidak terduga?
 • Sebutkan keahlian atau kemampuan khusus yang Anda miliki dan dapat membantu Anda dalam pekerjaan sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat.
 • Bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, keyakinan, dan budaya?
 • Bagaimana Anda menjaga etika dan integritas dalam pekerjaan Anda sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat?
 • Apa yang Anda ketahui tentang kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pekerjaan Anda sebagai Pembantu Pembangunan Masyarakat?